Warunki użytkowania strony

Niniejsza strona internetowa Tatra Chalet (Strona) jest utrzymywana przez PTU Bawaria Sp. z o.o., ul. Bogdańskiego 5, 34-500 Zakopane, Polska (Spółka), i obsługiwana przez WebHostingBuzz (WebHostingBuzz). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki:

Treść Strony: Strona i zawarta na niej treść łącznie z ilustracjami, zdjęciami, logotypami oraz innymi materiałami, a także prawa autorskie, znaki handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej w tych materiałach są własnością Spółki oraz jej licencjodawców. Strona ani jakakolwiek jej część nie mogą być powielane, duplikowane, reprodukowane, sprzedawane, odsprzedawane lub w inny sposób wykorzystane w celach komercyjnych, które nie są wyraźnie określone przez Spółkę.

Linki: Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Firma dostarcza linki dla wygody Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za działalność tych niezależnych witryn. Zawarcie w treści Strony linków w żaden sposób nie wskazuje na poparcie, wsparcie lub zatwierdzenie treści reklamy, produktów, usług, zasad ani innych materiałów dostępnych na tych stronach.

System rezerwacji: System rezerwacji obsługiwany jest przez booking.com , zgodnie z ustalonymi przez nich warunkami.

Technologie śledzenia: Strona może wykorzystywać cookies, niewidoczne piksele, robaki internetowe oraz inne technologie na potrzeby uzyskania informacji o Użytkowniku. Cookie to plik tekstowy, który wysyłany jest do przeglądarki Użytkownika z serwera sieciowego i zapisywany na dysku twardym komputera Użytkownika. Przypisuje komputerowi indywidualny identyfikator, który jest rozpoznawany, kiedy Użytkownik powraca na Stronę lub odwiedza strony pokrewne. Można ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzuciła cookies, może mieć to jednak wpływ na wykonywanie niektórych operacji. Informacje zebrane z niewidocznych pikseli są w całości wykorzystywane i raportowane.

Zastrzeżenie: Strona i zawarta na niej treść są umieszczone w stanie “tak jak jest” i w miarę dostępności, bez jakichkolwiek oświadczeń i zapewnień, określonych czy domniemanych, włączając, ale nie ograniczając się, do gwarancji własności i domniemanej gwarancji zgodności z przeznaczeniem i przydatności do określonego celu.

Ograniczenie odpowiedzialności: W żadnym przypadku Spółka, Tatra Chalet, WebHostingBuzz oraz ich filie, licencjodawcy, przedstawiciele i osoby trzecie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, urazy oraz szkody, zarówno bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne, jak i odszkodowania karne, lub wynikające (włączając, ale nie ograniczając się do utraty zysków lub oszczędności), lub w jakikolwiek sposób związane ze Stroną oraz Warunkami użytkowania, nawet jeśli Użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Odszkodowanie: Użytkownik zgadza się chronić Spółkę, Tatra Chalet i ich filie, pracowników, dyrektorów, przedstawicieli i osoby trzecie przed jakimikolwiek roszczeniami i żądaniami (a także zrekompensować je, w tym uzasadnione honoraria adwokackie), wniesionymi przez osoby trzecie, spowodowanymi lub wynikającymi z korzystania ze Strony przez Użytkownika, a naruszającymi Warunki korzystania lub naruszającymi prawo, w tym prawo osób trzecich.

Prawo właściwe: Wszelkie spory wynikające lub związane ze Stroną lub z Warunkami będą rozpatrywane indywidualnie, a nie poprzez pozew zbiorowy, i będą regulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z obowiązującym prawem polskim, wyłączając jego normy kolizyjne.

Modyfikacje: Powyższe warunki mogą w każdym momencie ulec zmianie lub zostać uzupełnione, zaś dalsze korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją tych zmian, modyfikacji i uzupełnień.

Zasady działalności

Zasady anulowania rezerwacji:  Rezerwacje dokonane telefonicznie lub przez e-mail - w przypadku anulowania rezerwacji do 3 dni przed przyjazdem, hotel nie obciąży gości dodatkowymi kosztami poza zatrzymaniem zadatku. W przypadku anulowania po tym terminie lub niepojawienia się w dniu planowanego przyjazdu, goście zostaną obciążeni kosztami całego pobytu. W przypadku rezerwacji pobytu w okresie specjalnym (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Sylwester oraz inne terminy ustalone przez Tatra Chalet) pobieramy bezzwrotny zadatek w wysokości połowy opłaty za pobyt. Jeśli rezerwacja zostanie anulowana później niż dwa miesiące przed datą przyjazdu, pobieramy opłatę za całość pobytu.

Zasady korzystania z voucherów:  Przed dokonaniem rezerwacji należy poinformować o zamiarze wykorzystania vouchera. Zmiana daty rezerwacji nie jest możliwa. W przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się gości, voucher traci swą ważność. Voucherów nie można realizować w okresach świątecznych i w innych terminach wyznaczonych przez hotel. Terminy te mogą zostać zmienione.

Posiłki:  Śniadanie wliczono w cenę pokoju.


Zasady dotyczące dzieci i dodatkowych łóżek:   Dzieci do lat 2 - pobyt bezpłatny, jeżeli śpią na łóżkach będących standardowym wyposażeniem pokoju. Maksymalna liczba dodatkowych łóżek/łóżeczek niemowlęcych w pokoju to 1.

 

Internet :  Wi-Fi jest dostępne w pokojach hotelowych i jest bezpłatne.

Parking :  Bezpłatny parking prywatny jest dostępny na miejscu (nie jest konieczna rezerwacja).

Zwierzęta:  Zwierzęta nie są akceptowane.

 

Zaktualizowane: 10 Styczenia 2013